Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Diskriminerad?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på bestämd kvinna

Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering på arbetet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning eller
  • ålder.

 

Det går att anmäla till DO om man anser att man själv eller någon annan har blivit diskriminerad eller missgynnad. Det går med andra ord att göra en anmälan även om man själv inte är personligt berörd.

Det går även att anmäla om en person har blivit missgynnad i samband med föräldraledighet.

Läs mer om att anmäla till DO 

Anmälningar synliggör diskriminering

DO utreder och driver främst ärenden som myndigheten bedömer kan ge ett stort genomslag och påverka samhällsutvecklingen. Anmälningar som kommer in till DO är en viktig grund i vårt arbete. DO använder sig av anmälningar som ett underlag för hur vi ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Anmälningar synliggör diskriminering och kan bidra till att skapa förändring för många.

Publiceringsdatum: 2014-07-10

Frågor och svar

FAQ om diskriminering

Rådgivningsjour

Tror du att du kan ha blivit diskriminerad? Vill du prata med en av DO:s utredare? Då kan du ringa DO:s rådgivningsjour.

Telefon- och öppettider