Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Diskriminerad?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på bestämd kvinna

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Könsskillnader i försäkringar är förbjudna i avtal som tecknas efter den 21 december 2012.

Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det kostar ingenting.

Du kan anmäla till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Du kan också anmäla om en arbetsgivare har missgynnat dig i samband med din föräldraledighet.

DO utreder inte alla ärenden

DO kan driva ett ärende om diskriminering i domstol eller, i vissa fall då rättsläget bedöms som klart, till en förlikning mellan anmälaren och den anmälda parten. DO väljer vilka ärenden som ska utredas och drivas.

Din anmälan är dock alltid ett viktigt underlag för oss i vårt övergripande arbete mot diskriminering. 

Läs mer om vad DO driver för typ av ärenden

Publiceringsdatum: 2012-12-28

Frågor och svar

FAQ om diskriminering

Rådgivningsjour

Tror du att du kan ha blivit diskriminerad? Vill du prata med en av DO:s utredare? Då kan du ringa DO:s rådgivningsjour.

Telefon- och öppettider