Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Riskerar du att diskriminera?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på undervisning på högskoleseminarium

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering bland annat i arbetslivet, på högskolan, i skolan, i affären, hos Försäkringskassan, på sjukhuset och inom en rad andra områden.

Du som till exempel är arbetsgivare, högskolerepresentant, jobbar på Försäkringskassan eller på ett fackförbund får inte diskriminera någon på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Du som är arbetsgivare får inte heller missgynna någon på grund av föräldraledighet.

Det är viktigt att du som är exempelvis arbetsgivare eller högskolerepresentant har god kunskap om vilka skyldigheter lagen medför. Därför kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för rådgivning så att du inte riskerar att diskriminera någon.

Publiceringsdatum: 2012-12-28